:: reklama
GCScotland/poster 90x240 cm/
HNM Prievidza,Nitrianská Venuša
WOMAN centrum
Poster/50 x200 cm/
NCHZ,a.s.,Nováky
SAD Prievidza
Husqvarna 08/Žiar n.Hronom/
Husqvarna 09,Žiar n.
Politická reklama I.
Katalóg
Kozmetika LE JOUR
Kozmetika LE JOUR
Poster 90x100 cm
Obal CD
Vizitka
Pozdrav
Kolobežky
Poster,Slovakiatour 11,12,Trenèianský kraj
Bilboard/Komandor/foto
Fotokniha
Návrh na potlaè
Hansa-kalendár/foto/
Produkt foto
Kolten-poster 90x140 cm
Remata-poster/foto/
Lazany-bildboard/foto/
Hotel Remata-bildboard/foto/
Slávia Bojnice/bilboard/foto
Komunálne vo¾by 2014
Slovenka-kalendár/foto/
Hansa-plagát/foto/
ANNA,s.r.o.-plagát
Poster OOCR RHNB/120x90 cm/
Fotokniha1
Pohostinná Horná Nitra-prospekt
Plagát 6.MFDaS/foto/
Prospekt ZMO Hornej Nitry/foto/
Buton pre OÚ Poruba
Bulletin pre OOCR Horná Nitra/foto/
Poster 3x0,9m,OÚ Nitr.Suèany
Black Band,2017
Poster 90x300cm-Nitr.Suèany
MÚ Handlová-foto z kost.veže-panely
Nástenný kalendár-OcÚ Nitr.Rudno
Bilboardy-MÚ Handlová
Mangalica,OD Prior Prievidza
Handlovská monografia, I.diel
ZMO Horná Nitra/Slovakiatour 18/foto Pohorie Rokoš