Okres Levice
Okres Nitra
Okres Komárno
Medzilaborce
Opálové bane Dubník 2018
Bratislava
HISTORIA CREMNICIENSIS CONVENTUS /MDCCXI.II./
Kysuce
Bytèa
Banská Štiavnica
Orava
Okres Galanta
Slovenské hrady a zámky/a iné/
Turiec
Okres Stará ¼ubovòa
Okres Kežmarok
Okres Žilina
Okres Košice
Devín
Okres Žiar n.Hronom
B.B.
Harmanecká jaskyòa
Chopok,Nízke Tatry
Gader,Velká Fatra
Krížna,Velká Fatra
Lysec,Ve¾ká Fatra
Krá¾ová ho¾a
Telgárt/2015/
Martinské hole/2015/
Skalica 2015
Tlstá/V.Fatra/
Šíp/1169 m/
Ostrá/V.Fatra/
¼ubochnianská dolina/V.Fatra/
Bánovce n.Bebravou
Kšinná,románsky kostol sv.Kozmu a Damiána
Miloj 1255-1547,Spiš
Šik¾avá skala,Spiš
Trnava
Vápeè 2018