Poh¾adnica A5,23.rokov MFDaS Bojnice
Poster 90x90 cm,20 rokov SZUŠ Xoana
Plagát/taneèné divadlo/
Poster 90x120,NATA,kníhkupectvo
Firemná tabu¾a/100x60/,Galterra,s.r.o.,Lazany
Poh¾adnica A5,Poruba-kostol sv.Mikuláša
Banner 100x90 cm,reklama
Poh¾adnica A5 Poruba
Poh¾adnica A5,OÚ Malinová
Akt,110x80 cm
Poh¾adnica A5-Temeš
Stojan na bicykle,OcÚ Poruba 60x90 cm
Prospekt,Hotel Baník, Nitr.Rudno
0cÚ Kocurany,propag.tabule
OcÚ Seè,propag.tabula