:: reportáž a iné
A každý svoj kríž ponesie! (1983)
Cesta zarúbaná (1986)
Hra (1985)Martin
Outsider (1984)
Pro-rock (1988)
Rébus (1985)
Signum temporis (1988)
Stretnutie blízkeho druhu (1984)
Pocta Palachovi/1989/Praha
Súmrak bohov (1989) Bratislava
Farebný svet/2000/
The Faces (1990)Praha
Vrabec Narcis (2003)
O kráse... (1995)
Na nohy, bratia! (1998)Prievidza
Mat (2002)
Láska je láska (2005)Topolèany
Junácka pasovaèka/2006/
...o nehe!1998
Iné stavy/2005/
Lámaèi/2006/Piešany
Láska v èase štrajku/Strassbourg/2008
Prieskum/2006/
Srdce,kríž a energia/2008/
Príbeh bez hlavy/2009/
Odpoèívaj v pokoji!/Morovno 09/
Posledné prianie/2010/
Voda na korze/Prievidza,2010/
Boh je èas/07/
Podvodník
Holubièka mieru/2014/
Hlavy
¼adoborci/2016/
Keï sa šéf nedíva.../2017/