Jaro Filip
Karel Kryl
Karel Kryl
V.Meèiar/O pästnom práve.../,90-te roky,HZDS
M.Dzurinda-Šikmo/2007/
V.Meèiar-Slasti otca vlasti/1998/
Danica Jurèová-Kto sa smeje naposledy!
R.Fico/2009/
Prez.SR I.Gašparoviè a prez.MR Pál Schmitt-Trúby z Jericha/2011/
Laco Deczy
P.Hammel,ležiaci,spiaci
Deò banských nešastí/2011/,prez.I.Gašparoviè
Bože,pomáhaj.../2011/B.Bugár
Requiem za padlou vládou.../2011/I.Radièová
Prez.SR I.Gašparoviè/2011/
Kto za pravdu horí/A.Belousová/
V.Aisy/2010/
Barbora Botošová/2007/
To je teda žrádlo!/B.Bugár/2012
Trúby a roh/prez.I.Gašparoviè/2012
R.Sulík/SaS/2012
Ivan Hrozný/2014/
Striekajúci/R.Kaliòák,Smer/
Pavol Hammel
Páni sa zabávajú.../K.Macháèková-Sie/
Latinak Style/2014/
Trosky/2014/,Baška&spol.,Smer
Muž cez palubu/V.Jánoš,SMER/2015
Nekoneèný príbeh/2009/,R.Fico
Nestrie¾ajte na šerifa!2016