:: krajina
Homôlka
Horná Nitra
Hubina kóta
Martinské hole
Kalvária
K¾ak
Krajina u Rimavskej Soboty
Mesiac nad Prieènym sedlom
Svet pod parou/1987/
Veta o konci sveta/1986/
Škrípov laz
Vyšehradné
Zadný oštep
Zadný oštep
Haloo
Temeš
Nad Zázrivou
Lazy u Hriòovej/2009/
K¾ak
Horný Kalník/2005/
Kúty/2014/
Handlovsko/2014/
Biely kameò