Profesionálny fotograf
Výstavy-DE CAUSIS/1997,Prievidza/, DE CAUSIS/1998,Ubbenburen,Deutschland/, Analogon/2002,Jeseník,?R/, Analogon/2002,Salgotarjan,MR/, Analogon/2003,Žiar n.Hronom,SR/, Kroky nad roky/2004,Prievidza,SR/
./saw_uploaded_files/V ros...jpg
IÈO:10894128 DIÈ:1029569002
   Slovak Press Photo 2017-3.miesto/ Princess Cup 2017/ v kat.Šport