PRESS
PLAYBOY/reklama ABB/
Fototip è.3 /titul/
Ryby,rybky,rybièky è.7/titul/
Slovenské zahranièie/titul/
Ryby,rybky.rybièky è.4/titul/
Fototip è.4/titul/
Fototip è.12/titul/
Fototip è.7/titul/
Fototip è.10/titul/
Fototip è.2/titul/
Fototip è.11/titul/
Lavex/zimné stredisko Remata/
MUSCLE&FITNESS/reklama/
Sex appeal/titul/
Europa vincet/titul/
Prestíž/titul/
Život/fotoreport/
Lekárnik/titul/
Slovensko/report/
Prievidza/report/
Hudba/fotoreport/
Golf/fotoreport/
Infinity/fotoreport/
Golf/fotoreport/
Alergo/reklama/
THE PRAGUE POST/fotoreport/
Ženský magazín/reklama/
Život/reklama/
Slovensko/fotoreport/
Život/fotoreport/
Ryby,rybky,rybièky/kalendár/
THE PRAGUE POST/fotoreport/
Ryby,rybky,rybièky/kalendár/
Hospodárske noviny/golf/
Farmaceutický laborant,è.8,2017